Vtipy o sexuálnom obťažovaní nie sú vtipy

Nevhodné zábery, na ktorých Maroš Kramár v relácii Inkognito prstom naznačuje pohyb po zadnej časti tela maskérky, ste už zrejme v médiách zachytili. Herec so smiechom a vystrčeným prstom maskérku „šteklí“, pozerá na moderátora relácie, ktorý ho so smiechom upozorní. „Zábava“ napriek tomu pokračuje.

Problematické je okrem správania známeho herca aj to, že takéto zábery vôbec boli odvysielané. Televízia sa za tento čin ospravedlnila, herec sa ospravedlniť odmietol. 

Na internete nájdete množstvo komentárov o tom, ako feministky robia z komára somára. Je jednoduché preniesť zodpovednosť na niekoho iného a tvrdiť, že ide o humor. Lenže je to problém pre nás všetky – a pre nás všetkých. 

Zľahčovanie témy sexuálneho obťažovania či vtipy o sexuálnom obťažovaní prispievajú k tzv. rape culture. Vtipmi o sexuálnom násilí (ktorého formou je aj sexuálne obťažovanie), nemiestnymi poznámkami či “neškodnými” narážkami spoločnosť normalizuje škodlivé správanie, a to sa tak v konečnom dôsledku stáva pevnou súčasťou spoločnosti a je vnímané ako “normálne”. 

Tato kultúra je všadeprítomná, pevne ukotvená v našom spôsobe myslenia, vyjadrovania sa, v našom správaní. Rodové predsudky jej napomáhajú naďalej prežívať a dokonca sa v spoločnosti vyvíjať. 

Ak sa podobné prejavy vyskytnú v médiách, dojem “normálnosti” takéhoto správania sa posilňuje. Silnie pocit, že na takomto správaní nie je nič zlé, ba naopak.

Obeť sexuálneho obťažovania (omnoho častejšie žena než muž) je vnímaná ako objekt, ktorému sa nielen nemusí preukazovať rešpekt, ale dokonca má niekto moc nad jej telesnou integritou.

Pokiaľ je takto správanie ticho tolerované alebo verejne ospravedlňované, vytvára sa všeobecný pocit, že je to v poriadku – lenže nie je. 

Postavme sa proti sexuálnemu obťažovaniu. Vždy. 

Čo môže urobiť každá jedna a každý jeden z nás?

  • upozorňovať na nevhodné správanie 
  • zastať sa obete a vytvoriť jej bezpečné prostredie 
  • nezabávať sa na sexuálnom násilí ani na vtipoch o ňom
  • nevytvárať vtipy o sexuálnom násilí 
  • nehádzať vinu na obeť 
  • búrať mýty o rolách ženy a muža v spoločnosti
  • nezľahčovať sexuálne obťažovanie a sexuálne násilie
  • informovať seba aj ľudí vo svojom okolí 

Pridať komentár