• Home
  • SEXUÁLNE A REPRODUKČNÉ PRÁVA SU ĽUDSKÉ PRÁVA !

SEXUÁLNE A REPRODUKČNÉ PRÁVA SU ĽUDSKÉ PRÁVA !

11. mája 2021 schválil Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) návrh správy s názvom „Situácia v oblasti zdravia a práv žien v reprodukčnom a sexuálnom prostredí v EÚ“. Dnes táto správa rozdúchava vášne aj v našom parlamente.

Teraz je ten správny čas 

Správa chorvátskeho socialistu Predraga F. Matića prichádza v správnom čase: v EÚ sa v posledných rokoch rozmáha odmietavý́ postoj k právam žien a pandémia Covid19 ešte prehĺbila regresiu v tejto oblasti. Ženám a dievčatám bol napríklad odopieraný prístup k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia pod falošnou zámienkou, že sa nejedná o naliehavé lekárske zákroky. U nás na tieto praktiky upozornila aj Verejná ochrankyňa práv vo svojej výročnej správe => str. 65 

https://www.vop.gov.sk/files/VOP_VS20_SK_1.pdf?fbclid=IwAR1fC7MnucFMz1eDwE6JFDXwytu83WhQKp8m_VTHj4Hgux3czlsDDzbjF8U

Kríza Covid19 pre EÚ a jej členské štáty zároveň vyniesla na povrch aj nové výzvy a príležitosti: EÚ z nej musí vyjsť zelenšia, digitálnejšia ale hlavne silnejšia. Tento cieľ však možno naplniť len ak zároveň odstránime nerovnosti. Inak povedané, EÚ sa bezpodmienečne musí stať aj „rovnejšou“. Európske inštitúcie preto žiadajú štáty, aby viac rodová rovnosť nebola len prázdnym heslom na papieri a aby konečne začali konať. Práve porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv predstavuje formu násilia páchaného na ženách a dievčatách a brzdí pokrok smerom k rodovej rovnosti. Preto je nesmierne dôležité, aby členské štáty neobmedzovali tieto práva žien. 

Štáty musia posilniť práva žien a nie ich obmedzovať 

V návrhu správy schválenej Výborom EP, poslanci a poslankyne zdôrazňujú, že právo na zdravie a špeciálne na sexuálne a reprodukčné zdravie, je základným právom žien, ktoré by mali štáty posilniť a nie ho obmedzovať. Správa zároveň pripomína, že sa jedná o ľudské práva, ktorých rešpekt členskými štátmi vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorých sú súčasťou. 

Vyzývajú preto štáty EÚ, aby zabezpečili prístup k celej škále kvalitných, komplexných a prístupných služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a aby odstránili všetky prekážky, ktoré bránia úplnému prístupu k týmto službám pre všetkých. 

Konkrétne správa Matić povzbudzuje členské štáty k zaisteniu: 

1.    Univerzálneho prístupu k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva. Zatiaľ čo Írsko či Cyprus nedávno liberalizovali svoju legislatívu, iné členské štáty ako napr. Poľsko sa vybrali cestou obmedzovania práv žien. Na Slovensku pravidelne čelíme pokusom o zmenu súčasnej legislatívy. Anna Záborská už teraz avizovala, že sa opätovne chystá predložiť svoj návrh na sprísnenie interrupcií. Zároveň sa nám na Slovensku stále nepodarilo zaviesť možnosť chemickej interrupcie – a teda interrupčnej tabletky, ktorá je vo viacerých štátoch EÚ nielen zlegalizovaná, ale aj plne hradená zdravotnou poisťovňou. 

2.    Moderných a kvalitných antikoncepčných metódako aj k rodinným poradenským službám a antikoncepčným informáciám. Dostupná antikoncepcia pre všetkých je jedným z preventívnych riešení nežiaducich otehotnení. V mnohých členských štátoch (Slovensko k nim nanešťastie nepatrí) je preto antikoncepcia hradená zdravotnou poisťovňou. https://www.epfweb.org/european-contraception-atlas

3.    Komplexnej sexuálnej výchovypre deti na základných a stredných školách, pretože práve takáto výchova môže významne prispieť k zníženiu sexuálneho násilia a obťažovania, ale aj k prevencii nežiaducich otehotnení. Aj tu opäť zaostávame za vyspelými štátmi: vzťahová a sexuálna výchova na Slovensku jednoducho chýba. Viac tu: https://rodicovstvo.wordpress.com

4.    Kvalitnej starostlivosti v materstve bez diskriminácie: členské štáty by napríklad mali odstrániť gynekologické a pôrodnícke násilie. Viac o gynekologickom a pôrodnom násilí na Slovensku sa dozviete tu: https://zenskekruhy.sk

Prečo teda konzervatívci kritizujú správu Matić?  

Proti tejto správe sa zo slovenských europoslancov a europoslankýň postavila nielen Miriam Lexmann a Ivan Štefanec z KDH ale aj Milan Uhrík, bývalý člen LSNS a zakladateľ novej ultra-pravicovej strany Republika. Podľa Miriam Lexmann správa Matić „žiada uznať právo na potrat, sexuálnu výchovu podľa štandardov OSN či určenie vlastnej genderovej identity, pričom regulácia všetkých týchto oblastí spadá do právomoci členských štátov. Závažne tiež obmedzuje právo na výhradu vo svedomí, ako aj slobodu prejavu.“ Europoslankyňa tak straší nielen klasickou metódou gender Trójskeho koňa ale aj „hrubým zásahom do kompetencií členských štátov“. 

Svoje rozhorčenie sa konzervatívci rozhodli vyjadriť aj na pôde nášho parlamentu. Skupinka poslancov OĽaNO okolo Anny Záborskej (Mária Šofranko, Richard Vašečka a ďalší) predložila návrh, aby parlament prijal uznesenie k správe europarlamentu o situácii v oblasti sexuálneho zdravia. Správa podľa nich nerešpektuje princíp subsidiarity a prekračuje kompetencie europarlamentu. Tento návrh bol predstavený bez vedomia koaličných partnerov zo strán SaS a Za Ľudí, nakoľko sa podľa Anny Záborskej jednalo o „kultúrno-etickú otázku“. Anna Záborská a jej skupinka tak opäť rozdúchavajú vášne, a to nielen v koalícii ale aj v spoločnosti. 

Za zmienku určite stojí, že na schôdzi výboru NR SR pre európske záležitosti za návrh hlasovalo OĽaNO, Smer-SD a fašisti. Pod falošnou zámienkou ochrany suverenity sa spoločne rozhodli odoprieť ochranu právam žien. Žiaľ sa nejedená o prvý, ani posledný raz, čo takto ruka v ruke bránia spoločné hodnoty. Naopak podporu právam žien jasne vyjadrili europoslanci Michal Šimečka a Martin Hojsík a poslanec NR SR Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska. 

Je správa Matić skutočne v rozpore s kompetenciami členských štátov?

Pre lepšie pochopenie právnej absurdnosti tohto politicko-ideologického humbuku, je nutné pripomenúť si prvú kapitolu Základov Práva EÚ. 

Správa Matić bola zatiaľ schválená len Výborom EP pre práva žien a rodovú rovnosť, onedlho sa dostane na hlasovanie do pléna EP. Ani po jej schválení však správa nebude právne záväzná pre členské štáty. Parlament ňou jednoducho konštatuje situáciu a vyzýva ich, aby konali. EP však pritom, ako sa v správe jasne píše, rešpektuje kompetencie členských štátov. 

Prijatie správy EP nie je viazané na existenciu kompetencie EÚ. Nejedná sa totiž o legislatívny návrh. 

Poslanci*kyne okolo Anny Záborskej však uvádzajú, že správa porušuje princíp subsidiarity (Čl. 5 odst. 3 Zmluvy o Európskej Únii + protokol (č. 2) o uplatňovaní́ zásad subsidiarity a proporcionality). Áno, princíp subsidiarity je skutočne jeden zo základných princípov fungovania EÚ. Avšak, uplatňuje sa výlučne pre návrhy legislatívnych aktov v oblasti tzv. spoločných kompetencií Únie a členských štátov. 

V prípade predmetnej správy sa však nejedná o návrh legislatívneho aktu. V oblasti zdravia Únia navyše disponuje len tzv. doplnkovou kompetenciou. To znamená, že EÚ dopĺňa politiky svojich členských štátov v oblasti zdravia tým, že podporuje vlády pri dosahovaní spoločných cieľov a prekonávaní spoločných výziev. Princíp subsidiarity v tomto prípade nemožno aplikovať, nakoľko sa nejedná o legislatívny návrh a tiež nie sme v oblasti spoločných kompetencií. Je teda absurdnosťou tvrdiť, že je predmetnou správou porušený. 

Oblasť zdravia je skutočne v rukách členských štátov, avšak EP má plné právo prijať takúto „výzvu“, ktorá nijak nezasahuje do ich kompetencií. 

Môže teda EP takúto správu prijať?  

MUSÍ!

Prístup k antikoncepcii, bezpečné a dostupné interrupcie, sexuálna výchova a kvalitné služby materstva sú kľúčovými opatreniami v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. A pretože si občania a občianky EÚ zaslúžia rovnaké práva a dostupnosť kvalitných služieb, je správne, že práve ich demokraticky zvolení zástupcovia a zástupkyne v EP vyjadrujú svoj názor a vyzývajú členské štáty, aby im takýto prístup zabezpečili. 

Správa Matić je teda jedným z prvých krokov na ceste za rovnosťou – mužov a žien, všetkých Európanov a Európaniek bez rozdielu.

Beata Jurik

Foto: euobserver.com

Pridať komentár