Kto sme?

NAŠE CIELE

PSF je feministickou platformou politického hnutia Progresívne Slovensko a vznikla s cieľom podporiť aktivity smerované na zvýšenie participácie žien vo verejnom živote, implementáciu na rodovú rovnosť dbajúcich riešení do legislatívnych procesov a rozširovanie celkového povedomia a nastavovanie verejného diskurzu o rodovo dôležitých a feministických témach.