Všetky mamy, ďakujeme!

Ďakujeme všetkým mamám??

Biologickým, adoptívnym i náhradným. Slobodným, vydatým i vo vzťahu. Mamám, ktoré sa ešte len stanú mamami, queer aj straight mamám. Mamám, ktoré budú navždy mamami.

Keď povieme, že matky sú superhrdinky, nemyslíme to len obrazne. Na ich pleciach totiž leží mnohonásobne viac zodpovednosti, ktorá by, nebyť stereotypov, mohla byť delená spravodlivejšie. Matky sú jednou z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, matky narážajú na špecifické bariéry a obmedzenia v kariére. Matkám klesajú príjmy na rodičovskej/materskej dovolenke. Matky sedia s deťmi nad úlohami častejšie než otcovia, matky sú často tie, ktoré musia riešiť vymáhanie výživného. Zároveň majú matky len málo príležitostí, času či financií na psychohygienu. 

Napriek všetkým prekážkam, ktoré matkám spoločnosť každý deň hádže pod nohy, zvládajú byť silné a starostlivé. Matky si zaslúžia nielen všetky kvety a bonboniéry sveta, ale v prvom rade spravodlivý prístup od štátu i spoločnosti, dostupnú prácu na skrátený úväzok, finančne dostupné jasle a škôlky, férovú deľbu práce o domácnosť, ochranu a starostlivosť v prípade núdze či ohrozenia, ale aj otcovskú dovolenku ako relevantnú možnosť bez ďalšieho diskriminačného správania zo strany okolia. 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Milé mamy, ďakujeme, že ste pre nás najlepšie mamy na svete. Ďakujeme, že naše svety držíte pohromade a sľubujeme, že sa budeme snažiť robiť všetko preto, aby k vám bol raz svet aspoň taký starostlivý, aké starostlivé ste vy.

Pridať komentár