• Home
  • Rodovo podmienené násilie v športe

Rodovo podmienené násilie v športe

Rodovo podmienené násilie môžeme pozorovať pri všetkých ľudských aktivitách a životných situáciách, šport nevynímajúc.

Násilie v športe najčastejšie predstavuje sexuálne obťažovanie a zneužívanie, znásilnenie, šikanovanie, mobing, fyzické alebo psychické násilie a LGBTQI násilie. Toto násilie môže vznikať medzi športovcami navzájom, alebo medzi športovcami a ich trénermi, manažérmi, funkcionármi, lekármi, či fyzioteraupetmi.Spoľahlivé údaje o rodovo podmienenom násilí v športe nemáme k dispozícii. Známe sú viaceré prípady, ktoré sú obeťami nahlásené, vyšetrené, či skončia na súde a dostanú sa do médií.

Dôkazov, že násilie na ženách a dievčatách je páchané aj v prostredí športu, máme viac. Medializované boli odporné praktiky lekára gymnastickej federácie USA Larryho Nassara, ktorého úspešne žalovalo viac ako 100 gymnastiek (zneužitých bolo pravdepodobne až 160). Vo federácii pôsobil viac ako 30 rokov. Americký plavecký tréner Andy King dostal 40 rokov za zneužívanie viac ako 12 mladých plavkýň, z ktorých jedna s ním otehotnela, keď mala len 14 rokov.

Je tu aj prípad maďarského trénera akvabel Gábora Szaudera, ktorého obvinili kanadské akvabely zo psychologického nátlaku, šikany, sexuálneho obťažovania, diskriminácie a vytvorenia atmosféry strachu v tíme. Áno, tento istý tréner Szauder pôsobil aj na Slovensku, u nás od roku 2013 trénoval slovenské akvabely. Slovenská plavecká federácia však podľa médií všetky škandály zametala pod koberec a Viki Reichovú, ktorú šikanoval, vylúčila z reprezentácie. Viki a jej rodičia nakoniec uspeli so sťažnosťou na arbitrážnom športovom súde v Lausanne, ktorý im dal za pravdu. Myslíte, že niekto v SPF vyvodil osobnú zodpovednosť? Rada Európy sa téme násilia venuje už 20 rokov, upozorňuje, že na boj s násilím je potrebný právny rámec. Ak neexistuje legislatíva, nie je možné stíhať páchateľov násilných činov. Jednou z hlavných iniciatív RE bola príprava Istanbulského dohovoru, ktorý definoval boj a predchádzanie násiliu na ženách a dievčatách aj v športovom prostredí.

Bohužiaľ, vieme ako dopadla ratifikácia Istanbulského dohovoru u nás, napriek tomu sa športové hnutie ani na Slovensku v boji s násilím nevzdáva.

➡️ Slovenský olympijský a športový výbor chce vytvoriť športovkyniam bezpečné prostredie, ponúka nástroje na nahlasovanie násilia a interné postupy, ako prípady vyšetriť a nezametať už nikdy v budúcnosti pod koberec.

➡️ V prípade, že viete o násilí na ženách v športovom prostredí, alebo ste jeho obeťou, neváhajte podať oznámenie na https://www.olympic.sk/sport-v-bezpeci cez formulár, ktorý len nedávno spustil Slovenský olympijský a športový výbor. V prípade ohrozenia treba volať 158 alebo 112, v ostatných prípadoch bezplatnú nonstop linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Natália Nash

Pridať komentár