Prečo by som mala/mal ísť voliť?

Voľby do európskeho parlamentu sa konajú každých päť rokov a na Slovensku sa uskutočnia v poradí štvrtýkrát. Zástupcovia členských štátov sa na zasadnutí Rady EÚ rozhodli pre dátum 23. – 26. mája 2019. 

Europarlament by sme mohli charakterizovať ako zákonodarný orgán Európskej únie. Aké budú tohtoročné voľby po vystúpení Spojeného kráľovstva je otázne. Termín odchodu z únie bol stanovený na deň 29. mareca 2019, avšak zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že Británia nestihne do tohto dátumu vystúpiť. Od tohto sa bude ďalej aj odvíjať počet „kresiel“ určených pre jednotlivých zástupcov krajín. Pre nových poslancov je pripravených 751 miest, ak by však Spojené kráľovstvo termín odchodu predsa len dodržalo rozdelilo by sa 705 mandátov.  

Prečo je dôležité pristúpiť ku volebnej urne?

….aby sme mali vo svete dobrých a dôstojných reprezentantov našej krajiny! (Simona, 22)

…aby Slovensko malo zodpovedných zástupcov v europarlamente a vyhnúť sa tomu aby sa tam dostali ľudia ktorí by mohli narušiť fungovanie EU. (Braňo 21)

Lebo zastupujú záujmy Slovenska na EU úrovni (Cecília 21)

…na európskej úrovni sa rozhoduje o dôležitých otázkach ktoré majú na Slovensko veľký vplyv (Michal 24)

Aj keď do volieb mi nejaké roky zostávajú, Eurovoľby považujem za dôležité hlavne z dôvodu členstva SR v EÚ a potreba kontribuovať v rozhodnutiach Europarlamentu je takmer nevyhnutné. (Marek, 15)

Pretože na 5 rokov si volím zástupcov, ktorý budú akoby predĺženou rukou a mojim hlasom v Bruseli (Dominika 20)

keďže sme členovia Európskej únie, je pre nás doležíte mať zástupcov, ktorí nám urobia dobre meno, budú presadzovať naše záujmy a snažiť sa spojiť,  nakoľko EÚ je momentálne v pomerne silnom rozklade, ak sa pozrieme na predstaviteľov iných členských krajín (David 23)

Každý vnímame veci inak, máme rôzne pohľady na vec a rozličné názory ako by veci mali byť usporiadané a ako by mali fungovať. A pre mňa sú voľby to, že všetky tieto názory a pohľady na vec dostanú spravodlivú šancu byť vypočuté. Tým že volíme, dávame najavo náš názor na to kam sa uberáme a kam sa chceme uberať, a tak spoločne rozhodujeme o spoločnosti v ktorej chceme žiť. (Oliver 22)

budem voliť kandidátov, ktorí budú aktívni a aby to boli ľudia čo trosku aj zvýšia povedomie o Slovensku, aby nás brali jak serióznych partnerov v únii a nie len niekoho, kto sa tam chce preživiť…(Peťa 23)

Pridať komentár