Zuzana Čaputová

Zuzana Čaputová je žena o ktorej by som vám chcela povedať niečo viac. Nie preto, že kandiduje na prezidentku, ale najmä preto, že to je skvelý a otvorený človek. Prvýkrát som mala možnosť Zuzanu stretnúť a rozprávať sa s ňou na zasadnutiach predsedníctva. Bol to pre mňa neznámy človek, ale hneď sa od všetkých odlíšila. Nehovorila často, ale ak už niečo povedala, tak to dávalo jasný význam a nebojím sa napísať, nieslo to vždy svoje posolstvo. Zuzana má veľkú charizmu, ktorú dokáže rozdávať a jediné, čo by som jej možno mohla vytknúť je, že by sa mala viacej usmievať, pretože to jej skutočne pristane. Ak sa chcete o Zuzke dozvedieť aj vy niečo viac, tak vás pozývam na rozhovor s ňou.

Zuzana ako žena

Zuzana prežila celý život v Pezinku, okrem nejakých kratších alebo dlhších pobytov v zahraničí. Priznala, že Pezinok má veľmi rada, pretože je to na skok do hlavného mesta, takže kultúra, štúdium i práca je po ruke.


A čo ešte povedala o Pezinku?

“Je to komunita takej akurátnej veľkosti v tom zmysle, že tu máme všetky potrebné služby, no zároveň to nie je veľké sídlo s veľkou anonymitou ľudí, čo sa krásne ukázalo pri kauze pezinskej skládky- komunita sa dokázala zomknúť, spolupracovať a nakoniec aj vďaka spojeniu ľudí zvíťaziť.”


V Pezinku Zuzana chodila aj na gymnázium a potom študovala na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Počas svojho štúdia pracovala na mestskom úrade v Pezinku na právnom oddelení, takže bola priamo prepojená s praxou.

Počas štúdia na vysokej škole vytvorila s kamarátkou dobrovoľnícky projekt, v rámci ktorého štyri roky robili pobyty pre deti v sociálnej nevýhode.


Založila s kamarátkami neziskovku a venovali sa rozvoju miestnych komunít, ako aj týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom. Podarilo sa im zaškoliť vyše tisíc ľudí zo škôl, polície a iných organizácií.

Následne 16 rokov spolupracovala s VIA IURIS, kde ako advokátka zastupovala ľudí z celého Slovenska v rôznych právnych sporoch, najmä proti štátu a expanzívnym investorom. Venovala sa aj analýzam a legislatíve v oblasti fungovania orgánov verejnej moci, najmä súdy, polícia a prokuratúra, zodpovednosti verejných činiteľov, či nakladanie s verejným majetkom.  

Rodina zohráva pre ňu dôležitú úlohu. Má dve dcéry, ktoré ju v jej rozhodnutiach podporujú a snažia sa jej čo najviac pomáhať. “Sú to moje malé veľké priateľky, malé vekom, veľké významom. Máme veľmi dôverný, blízky a kamarátsky vzťah. Je to pre mňa veľmi dôležité”.


Zuzana si uvedomuje, že by mohla venovať viac času svojim blízkym, ale čo považuje za dôležité je vždy nájsť správny balans. Balans – vyrovnanosť medzi tým, že niekedy človek potrebuje chvíľu ticha, pokoja a inokedy musí podať kvalitný výkon vo svojej profesii.


Zuzana rada cestuje. Uprednostňuje fyzický relax, pokoj a číta knihy. A ako vníma cestovanie? “Rada sa pozerám na krajinu, v ktorej žijem a aj na seba v cudzej krajine. Prináša mi to isté sebapoznanie, odstup a nadhľad. Bola som v Austrálii, viac krát v USA, a samozrejme v Európe. Každá krajina a kontinent má svoje špecifiká a ťažko vybrať to najkrajšie. Ale napadajú mi Sydney, San Francisco, Seattle, ale aj mestá v Holandsku a Česku. Pokiaľ ide o Slovensko, mám rada Liptov, najmä Západné a Nízke Tatry a tiež Oravu.”

Zuzana ako politička

 

Počas svojej práce bola Zuzana v neustálom kontakte s politikou, či už cez stretnutia s politikmi alebo presadzovaním legislatívy v parlamente. Sama hovorí: “Vždy, keď som dostala ponuku niektorej z politických strán, som sa zaoberala aj vstupom do politiky, no tieto ponuky som dlhodobo a jednoznačne odmietala ako človek, ktorý do politiky nechce patriť.”

 

Po dlhodobom pobyte v zahraničí sa Zuzana rozhodla odísť z Via iuris do advokátskej praxe a zamerať sa na poskytovanie právnych služieb. Na druhej strane si však uvedomovala, že v rámci svojej praxe je systémový dopad a presah minimálny, aj keď je tá práca dôležitá. Vzápätí prišla ponuka z Progresívneho Slovenska od ľudí, ktorých si váži a ktorých dobre poznala. Prečo sa teda rozhodla vstúpiť?: “ Táto ponuka so mnou hodnotovo zarezonovala – navyše mi dochádzali argumenty, prečo sa tomu vyhnúť a prečo do politiky nevstúpiť, keďže mám skúsenosť s fungovaním orgánov verejnej moci a poskytnutím právnej pomoci, čo nemusí byť zlá informačná výbava.”

 

V kombinácii s tou možnosťou robiť systémové zmeny sa rozhodla ísť do toho a pomôcť budovať v Progresívnom Slovensku program spolu s kolegami. Jej rozhodnutie ovplyvnil najmä ľudský faktor a hodnotový súlad s Progresívnym Slovenskom. A ako vníma rozdiel?: “Predtým som sa odborne ponárala do jednotlivostí, teraz je potrebné uvažovať v širšom kontexte v súlade s inými odbormi než len právnym – je to multisektorová práca.

 

A čo dodala Zuzana na záver?: “V človeku to musí prirodzene dozrieť. Udalosti ako tie posledné, na ktoré ľudia prirodzene reagovali tým, že už je to také zlé, že pozerať sa zvonku na tie udalosti už nestačí, chcem sa aktívne podieľať na zmene. Dôležitý je teda taký vnútorný motív, túžba pomôcť spoločnosti nájsť rovnováhu. Som odborník na nejakú oblasť, som slušný človek, a chcem ísť robiť do tohto priestoru dobrú robotu – toto je podľa mňa dôležité.“