Žiadame vás

september 16, 2020 Beata Jurik 0 komentárov

Milí poslanci, milé poslankyne,

vo svojom programovom vyhlásení vlády hovoríte: “Vláda SR bude realizovať politiky zamerané na znižovanie nerovností medzi mužmi a ženami a odstraňovanie diskriminácie žien.”Opäť hlasujete o našich právach – o právach tisícok žien na Slovensku, ktoré naozaj nechcú tak veľa – žiadame vás o dôstojný život a zachovanie našich práv a slobôd.

Žiadame vás, aby ste držali svoje vlastné slovo a realizovali politiky zamerané na znižovanie nerovností medzi mužmi a ženami a odstraňovanie diskriminácie žien. Nie, aby ste tieto nerovnosti prehlbovali a vytvárali ďalšie možnosti diskriminácie.

Žiadame vás, aby ste sa dovzdelali v oblastiach, ku ktorým sa vyjadrujete. Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo vám hovorí: “Predložený návrh zákona navrhuje množstvo opatrení, ktoré sú v rozpore s vedecky overenými zdravotníckymi štandardmi, ako aj s najlepšími osvedčenými postupmi poskytovania bezpečnej interrupčnej starostlivosti. Medzi tieto opatrenia patria navrhované predĺženie a rozšírenie povinnej čakacej doby pred vykonaním interrupcie, nová požiadavka na lekárske schvaľovanie interrupcií vykonávaných zo zdravotných dôvodov, zákaz tzv. ‚reklamy‘ na umelé prerušenie tehotenstva, ako aj nová požiadavka, aby ženy uvádzali dôvody svojho rozhodnutia podstúpiť interrupciu a pri žiadosti o túto starostlivosť poskytovali aj ďalšie osobné informácie.”

Žiadame vás, aby ste počúvali komisárku Rady Európy pre ľudské práva Dunju Mijatović, ktorá vás vyzvala, aby ste tento návrh zákona odmietli a zdržali sa akýchkoľvek ďalších pokusov obmedziť prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii.

Žiadame vás, aby ste počúvali mimovládne organizácie a ľudí, ktoré/í sa roky odborne venujú ľudským právam, sexuálnym a reprodukčným právam a odstraňovaniu diskriminácie.

Žiadame vás, aby ste počúvali ženy, do životov ktorých idete zasahovať. Čelíme ekonomickým problémom, čelíme problémom s rodovo podmieneným násilím, čelíme klimatickej kríze, čelíme koronakríze, čelíme nízkym platom a nerovnosti v odmeňovaní, čelíme nízkej úrovni zdravotnej starostlivosti, čelíme nezamestnanosti, čelíme denne desiatkam druhov diskriminácie, no namiesto toho, aby ste nám skutočne pomáhali a riešili, čomu čelíme, musíme čeliť aj systematickému násiliu zo strany mnohých z vás.

Žiadame vás, aby ste pomoc začali poskytovať zmysluplnými opatreniami a návrhmi zákonov, ktoré budú spoločnosť posúvať dopredu, nie naopak.

Ste tu pre nás všetky a pre nás všetkých, neprosíme vás,

#ZIADAMEVAS

Milé ženy a milí muži, ktorým záleží na rovnosti, budeme rady/i, keď sa pridáte k iniciatíve #ziadamevas a napíšete na svojich sociálnych sieťach, o čo žiadate politikov a političky, ktoré/í majú v rukách moc skutočne pomôcť.

Pridať komentár