PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY NESMIE BYŤ FLOSKULA BEZ OBSAHU

Veľmi sa tešíme, že vláda Slovenskej republiky myslela pri tvorbe svojho Programového vyhlásenia aj na rovnosť žien a mužov. Mimoriadnu radosť máme najmä z vyhlásení, ktoré uvádzame nižšie. 

Prajeme vám, vláda SR, i nám – všetkým ženám a mužom v tejto krajine, aby ste si tieto body svojho Programového vyhlásenia ctili a riadili sa nimi pri každom legislatívnom návrhu, ktorý budete posudzovať. Prajeme vám, aby tieto záväzky neboli len prázdnymi floskulami. Pretože nesmú byť. 

Veríme, že pod odstraňovaním všetkých foriem diskriminácie vidíte aj rodovú diskrimináciu, ktorá predstavuje zásadný a roky neriešený problém v mnohých oblastiach spoločenského života. 

Úprimne vám držíme palce v presadzovaní návrhov, ktoré budú ohľaduplné voči všetkým ľuďom tejto krajiny bez ohľadu na ich pohlavie, sexuálnu orientáciu, farbu pokožky, národnosť, vierovyznanie či politické presvedčenie. Máte v rukách obrovskú zodpovednosť. Myslite na ňu. 

My vám sľubujeme, že budeme pozorne dohliadať na každý váš krok. 

Ochotne priložíme ruku k dielu v prípade, že to budete potrebovať, úprimne oceníme vaše kroky, ktoré pomôžu v dosahovaní rovnosti a náš hlas budete veľmi zreteľne počuť vždy, keď sa rozhodnete zasahovať do ľudských práv, ktoré ste sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazali chrániť.

Pridať komentár