Obmedzovanie práv žien v dobe korona krízy

Ako som už viackrát pripomenula, počas akejkoľvek krízy musíme pozorne dohliadať nad mierou obmedzovania práv obyvateľstva. Ako ukazujú aj správy zo sveta, niektorí politici a političky využili túto situáciu na obmedzovanie práv žien. Guvernér štátu Texas zaradil interrupcie medzi zákroky, ktorých vykonávanie je počas pandémie zakázané (s výnimkou priameho ohrozenia života a zdravia ženy). Za porušenie tohto zákazu hrozí pokuta tisíc dolárov, 180 dní väzenia a odobratie licencie.

Príklady štátu Texas nasledovali aj ďalšie americké štáty Ohio, Oklahoma, Iowa, či Alabama. Vzhľadom na prebiehajúce súdne konania je zrejmé, že o zákaze interrupcií v čase výnimočného stavu bude čoskoro rozhodovať Najvyšší súd USA. Berúc do úvahy konzervatívne zloženie Najvyššieho súdu USA existuje riziko, že dôjde k prelomeniu známeho rozhodnutia Roe v. Wade, ktoré zabezpečilo prístup k interrupciám vo všetkých štátoch USA.

Súčaná pandémia zhoršila aj možnosti prístupu k interrupciám v prípade žien, ktoré žijú v krajinách s obmedzením prístupom k interrupciám, či jeho zákazom. Keď si zoberieme našich severných susedov, mnoho žien z Poľska podstupuje interrupcie v zahraničí, kde sú pre ne za štandardných okolností dostupné. Praktické uzatvorenie hraníc a obmedzenie pohybu obyvateľstva má za následok, že o túto možnosť prichádzajú. To môže v praxi viesť k zvýšeniu počtu nebezpečných zákrokov, či už nemedicínskymi doma vedenými pokusmi alebo neodbornými zákrokmi na čiernych klinikách, či ambulanciách.

V súvislosti s obmedzovaním interrupcií práve v čase pandémie by som chcela upozorniť aj na ďalšiu skutočnosť. Tým že sú ženy doma izolované s násilníckymi partnermi, narastá aj násilie páchané na ženách (vo Francúzsku napr. o 30 %). To sa žiaľ týka aj sexuálneho násilia, ktoré môže viesť k neželanému tehotenstvu.

A SLOVENSKO?

Podľa medializovaných informácií obsahuje koaličná zmluva výnimku z podmienky schválenia koaličnou radou, a to v prípade zákonov, ktoré sa týkajú zvýšenia “ochrany života”. To otvára voľné pole pôsobnosti pre všetkých koaličných poslancov a poslankyne, ktorí majú sprísnenie, či zákaz interrupcií vo svojej agende. Riziko sprísnenia interrupcií je tak na Slovensku neustále prítomné. V tejto chvíli môžeme len hádať, či sa pokúsia využiť aktuálnu situáciu a predložia návrh do parlamentu v čase, keď nie je prakticky možné ani občiansky vyjadriť nesúhlas na proteste.

Osobitnou kapitolou, ktorá sa týka práv žien v súčasnej dobe sú práva žien pri pôrode. Na Slovensku sa objavili prípady obmedzovania práva na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode, obmedzenia možnosti tíšenia bolesti, či nariaďovanie cisárskych rezov bez riadnej medicínskej indikácie. Pritom napríklad prítomnosť sprevádzajúcej osoby “nie je nejaká roztopaš či luxus. Vo väčšine prípadov je pri pôrode potrebný a pre ženu je to veľmi prínosné….Sú dôkazy o tom, že prítomnosť blízkej osoby znižuje nutnosť ukončiť pôrod cisárskym rezom. Jeho prítomnosť teda aj znižuje nutnosť potreby ďalšieho akútneho zdravotníckeho tímu”, hovorí pôrodník Peter Kaščák. 

Na tieto problémy upozornila ministra zdravotníctva aj verejná ochrankyňa práv, ktorá uviedla, že považuje “za nevyhnutné, aby zdravotnícke zariadenia pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie Covid-19 uplatňovali jednotné štandardy a postupy vychádzajúce z najnovších vedeckých a lekárskych poznatkov garantujúcich rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd“. WHO pritom zverejnila stanovisko, v ktorom uvádza, že všetky tehotné ženy, vrátane tých, ktoré majú potvrdený COVID-19, majú právo na kvalitnú starostlivosť, ktorá, okrem iného, zahŕňa prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu a právo na primerané tíšenie bolestí.

Verím, že vláda sa v rámci krízových opatrení zameria aj na riešenie zhoršenia situácie žien, ktoré zažívajú domáce násilie, vrátane sexuálneho násilia. Ako aj na ochranu práv žien pri pôrode. To je tá ochrana životov, ktorú potrebujeme.

Lucia Plaváková

Pridať komentár