Medzinárodný deň Rómov a Rómiek

Pri Medzinárodnom dni Rómov prosíme, nezabúdajme ani na rómske ženy. 

Až 86% rómskych žien sa podľa výskumu Agentúry pre základné práva z roku 2016 nachádzalo v riziku chudoby. Rómske ženy na Slovensku, žiaľ, dlhodobo čelia porušovaniu ľudských práv a viacnásobnej diskriminácii. Mnohé popisujú segregáciu na pôrodníckych oddeleniach, rasovo motivované obťažovanie a ponižovanie, zanedbanie starostlivosti, fyzické obmedzovanie a hrubé zaobchádzanie počas pôrodu. Rómske ženy sa nevyhnú ani diskriminácii pri hľadaní práce a rómske dievčatá čelia vo zvýšenej miere diskriminácii a nerovnému prístupu v školách. 

Pri číslach, ktoré sme sa dnes dozvedeli o koronavíruse na Slovensku by sme chceli pripomenúť, že Rómovia a Rómky nie sú príčinou koronavírusu. Rómky a Rómovia sú plnohodnotnou súčasťou spoločnosti, sú to naši susedia a susedy, priateľky a priatelia. 

Je Medzinárodný deň Rómov a Rómiek a my si želáme, aby sme si pamätali, že sme ľudia. Ďakujeme aktivistkám a aktivistom, ktoré/í denne bojujú za práva rómskej menšiny. 

Ďakujeme, že si pamätáme, že sme ľudia. Bez ohľadu na farbu pleti. 

Sme v tom spolu. Každý deň. 

Pridať komentár