Majú ženy dôvod oslavovať?

Okrem výročia vstupu do Európskej únie ?? dnes oslavujeme aj Sviatok práce. Majú ženy dôvod oslavovať? ?

Nerovnosť v odmeňovaní mužov a žien je nelegálna, napriek tomu ide o pretrvávajúci problém nielen na Slovensku. 

??‍⚕️??‍?Hoci sa takéto rozdiely vyskytujú aj vzhľadom na rovnaké pracovné pozície, oveľa podstatnejšia časť tohto rozdielu je tvorená rozdielmi medzi oblasťami, v ktorých ženy a muži pracujú. Kým muži obsadzujú prevažne technické odbory či riadiace pozície s vyššími mzdami, ženy častejšie pracujú v sociálnej sfére, kde je finančné ohodnotenie oveľa nižšie. 

??Okrem toho do pracovnej situácie oboch pohlaví vstupuje množstvo životných situácií a s nimi súvisiace rodové stereotypy. Rozdiely v platoch sa prejavia napríklad pri narodení dieťaťa. S prítomnosťou potomka v rodine sa miera zamestnanosti u mužov zvyšuje, u žien znižuje. Súvisí to predovšetkým s rodovo podmienenými očakávaniami od oboch pohlaví – kým žena sa podľa tradície má starať o potomka, muž by mal podľa rodových očakávaní finančne zabezpečiť rodinu.

??‍♀️Oveľa vyššie percento žien zároveň popri platenej práci vykonáva aj prácu neplatenú – ide o také činnosti, ktoré sú mimo trhu práce, nie sú finančne ohodnotené a zväčša majú uspokojiť určité potreby. Ide predovšetkým o prácu v domácnosti či starostlivosť o rodinu a deti.

?Diskriminácia v odmeňovaní je v rozpore so Zákonníkom práce. Ak máte problém s diskrimináciou v odmeňovaní (bez ohľadu na to, či ste žena alebo muž), môžete sa brániť napríklad podaním podnetu na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva alebo Inšpektorát práce.

Pridať komentár