Kto je Lucia Kleštincová?

Máme niekoľko týždňov do volieb. 25. mája sa rozhodne, kam bude smerovať Slovensko a Európska únia v najbližších rokoch. Prinášame vám rozhovor s kandidátkou do Europarlamentu, Luciou Kleštincovou.

Skús nám v krátkosti predstaviť seba, nie ako kandidátku ale ako človeka. Odkiaľ si a podobne..

Kamaráti o mne hovoria, že som Európanka telom aj srdcom. Som dievča z Petržalky, bývalá gymnastka a akvabela, ktorú to odvialo cez rôzne skúsenosti kade tade po svete až do Bruselu a naspäť domov. Už na strednej škole som sa aktivizovala v rôznych témach, ktoré sú mi dodnes blízke – od ochrany životného prostredia cez rodovú rovnosť, po aktivizáciu prvovoličov. Študovala som medzinárodné vzťahy v Bratislave, public management v Londýne a IT manažment v Bruseli. Vďaka rôznym pracovným skúsenostiam z konzultačnej firmy, zo štátnej správy a z diplomacie som si uvedomila, čo ma najviac napĺňa – byť mostom medzi týmito neraz oddelenými svetmi a pomáhať im lepšie fungovať. A tak, keď sa mi podarilo spraviť náročné výberové konanie do Európskej komisie, zakotvila som v jej riaditeľstve zodpovednom za podporu európskych podnikateľov a priemyslu. Už šesť rokov mám to šťastie venovať sa v Bruseli moderným technológiám – ako ich využiť na to, aby sme náš priemysel posunuli od montovania k sofistikovanejšej výrobe, našu byrokraciu od komplikovaných papierovačiek k moderným elektronickým službám štátu, a naše školstvo od zastaralého memorovania k výučbe zručností, ktoré sú dnes oveľa potrebnejšie na trhu práce. Posledné dva roky koordinujem prípravy na Brexit – aj táto skúsenosť ma primäla kandidovať a priblížiť Európu verejnosti. Moja najväčšia vášeň je podpora žien – vo vyjadrení ich jedinečného talentu a poslania na ich kariérnej ceste. Nie je nič horšie, ako mrhanie úžasným potenciálom polovice našej populácie, ak sa ženy nedokážu prebiť skleneným stropom, ktorému ešte stále čelia v množstve organizácií.

Aké sú Tvoje silné stránky, ktoré podľa Teba prezentuješ a v máji tohto roku ponúkneš voličom?

1.   Viera v hodnoty ženskosti, v schopnosť načúvať, prepájať a hľadať kompromisné riešenia tak, aby boli najlepším možným, aj pre tie sociálne skupiny, ktoré nemajú vždy možnosť byť zastúpené.

2.    Celoživotná angažovanosť pre Európu. Dlhoročné skúsenosti s fungovaním európskych inštitúcií priamo z ich vnútra, a zároveň priama skúsenosť s riadením biznisu a reformou verejnej správy na Slovensku. Len profesionálnym a hodnotovým prepájaním všetkých týchto svetov dokážeme posúvať Európu vpred tak, aby odzrkadľovala aj slovenské potreby a hodnoty.

3.    Odhodlanie a zároveň pokora pri dosahovaní výsledkov. Všetko, čo som v živote dosiahla, je výsledkom mojej tvrdej práce, nasadenia v snahe o zlepšovanie života našej spoločnosti, a pokorného učenia sa od mnohých múdrych ľudí, ktorých som mala v živote šťastie stretnúť.   

4.    Nadšenie pre technológie. Som presvedčená, že sú cestou k modernizácii nášho hospodárstva, byrokracie a školstva. Sú príležitosťou hacknúť zaužívaný spôsob, ako pracujeme, vybavujeme veci na úradoch a ako vychovávame lídrov budúcnosti. Preto sú práve technológie témou, ktorej nositeľkou sa chcem stať ako slovenská europoslankyňa.

Prečo je podľa Teba aj v dnešnej dobe stále značná prevaha mužov v politike a diplomacii. Kde ženy musia viac „zamakať“?

Sú to tradičné mužmi dominované profesie, a preto sú pravidlá ich fungovania definované mužmi, ktoré nie vždy korešpondujú s hodnotami a životným štýlom žien. Je ťažké zladiť kariéru diplomatky s materstvom, pokiaľ žena nemá výnimočnú podporu svojho partnera. Musel by byť ochotný sprevádzať ju po svete a hrať roku akejsi prvej dámy, prispievať k starostlivosti o rezidenciu a organizácii kultúrnych podujatí. V nedávnom rozhovore s Magdou Vášaryovou, bývalou dlhoročnou veľvyslankyňou, sme sa zhodli, aká je škoda, že študentky medzinárodných vzťahov dodnes na fakultách počúvajú skôr o prekážkach, ktorým ženy čelia pri budovaní svojej diplomatickej kariéry, než o možnostiach hacknutia tohto tradičného systému tak, aby fungoval pre oba rody.

Osobitným problémom sú v akejkoľvek profesii tzv. boys clubs – neformálne štruktúry, v rámci ktorých si muži pri pive či futbale vymieňajú množstvo informácií dôležitých pre profesionálny rast. Riešenie nie je sťažovať sa na ne, ale vytvoriť si naše vlastné. Aj preto som v európskych inštitúciách založila niekoľko networkov pre ženy, ktoré si uvedomujú ich význam pre osobný a odborný rozvoj.

Čomu si sa priučila v práci pre Európsku komisiu? Ktorú z nadobudnutých skúseností najviac oceňuješ?

Schopnosť dosahovať výsledky v komplikovanejšom svete záujmov 28 krajín, množstva pracovných kultúr, hierarchických úrovní a požiadaviek rôznych záujmových skupín. Európske politiky sú platné na trhu pol miliardy občanov a sú aj tvorené tak, aby odzrkadľovali ich potreby a predstavy o Európe. Je to mimoriadne obohacujúca práca, ale aj užitočná zručnosť do života, ktorú človek získa v máloktorej inej profesii.

Čo podľa Teba potrebuje Európa v týchto časoch, práve v dnešných dňoch a ako k tomu vedia dopomôcť europoslanci?

Potrebujeme a zaslúžime si novú generáciu lídrov, ktorí sú odvážni vizionári, podkutí v európskych témach a zároveň slušní a hodnotovo čitateľní ľudia. Je najvyšší čas priznať si, že ak vidíme našu budúcnosť v silnej a integrovanej Európe, musíme jej riadenie odovzdať do rúk ľuďom, ktorí sú schopní ju realizovať. Nedokážu to populisti bijúci do stola bez reálnych riešení alebo europoslanci, ktorí predstierajú záujem o prácu v Bruseli, ale v skutočnosti nie sú dostatočne angažovaní a pripravení kvalitne nás zastupovať. Zároveň musia zostať v intenzívnom kontakte s občanmi u nás doma. Musia pravidelne informovať o svojej práci, pripomínať príčiny, kvôli ktorým EÚ vznikla, hodnoty, na ktorých je založená, a prínosy, ktoré z nej čerpáme v každodennom živote. Inak sa nepodarí zvýšiť našu účasť vo voľbách a angažovanosť verejnosti v diskusii o našej európskej identite.

V čom spočíva dôležitosť eurovolieb (aj keď sú Slovákmi tak ignorované) a prečo aj po toľkých rokoch členstva v únii sa stále musíme „boriť“ s nízkou volebnou účasťou.

Európsky parlament je rovnako dôležitý pre kvalitu života na Slovensku ako Národná rada v Bratislave. Bohužiaľ, len veľmi málo občanov si to uvedomuje a sú pripravení aktívne sa postaviť za našu európsku budúcnosť účasťou v eurovoľbách. Je to aj preto, že doterajší europoslanci zlyhali, že sa nerozprávajú s občanmi o dôležitých témach, na ktoré má EÚ vplyv. Navyše keď cestujem po Slovensku, mám pocit, že príčinou je aj naše ministerstvo školstva a nevhodne nastavené učebné plány, ktoré stále nedávajú dosť priestoru výchove o našej európskej identite. Jediné, čo nám zostáva kým  sa to zmení, je povinnosť každého z nás angažovať sa pre Európu. Rozprávajme sa o Európe, zisťujme si, ako reálne funguje a priveďme k urnám svojich príbuzných a známych. Inak bude pokračovať špirálovitý pád našej absolútne zahanbujúcej účasti v eurovoľbách (naposledy to bolo 13 percent).

Prečo Progresívne Slovensko?

Koalícia Progresívne Slovensko – Spolu je jediná sila na našej politickej scéne, ktorá to myslí vážne s budovaním silnej Európy. Zároveň si v PS uvedomuje, že to dosiahneme len cez profesionálne a sebavedomé zastúpenie v Európskom parlamente s ľuďmi, ktorí majú predpoklady dosahovať v Bruseli konkrétne výsledky. Stotožňujeme sa s víziou európskych politík tak, ako sú reprezentované alianciou liberálov v Európskom parlamente (naša frakcia, ktorej je PS členom). V neposlednom rade si veľmi vážim hodnotový charakter hnutia, veľký dôraz kladený na aktívnu účasť regionálnych buniek a otvorenú komunikáciu.

V čom vnímaš najväčší rozdiel medzi inými krajinami EÚ a Slovenskom a naopak, v čom sme si bližší s inými krajinami než si myslíme.

V každodenných rozhovoroch s mojimi priateľmi a kolegami z celej Európy vidím, ako sme si podobní. Zdieľame hodnoty ľudskosti, tolerancie a pracovitosti. Trápi nás, ako ochránime našu planétu a ako sa vysporiadame z technológiami, ktoré otáčajú naruby ako žijeme, pracujeme a komunikujeme. Rozdiely, ktoré vnímam vzhľadom na odborné témy, ktorým sa venujem, sú napríklad v kvalite fungovania našej byrokracie či v modernizácii nášho priemyslu. EÚ nám ponúka množstvo príležitostí, ktoré sme zatiaľ nevyužili naplno. Poďme to zmeniť.

A na záver: odkaz pre Slovensko?

Berme eurovoľby vážne, inak nás nebudú brať vážne ani naši partneri na európskej úrovni. Po úžasnej zmene energie, ktorú priniesli na Slovensko Matúš Vallo a Zuzana Čaputová máme jedinečnú príležitosť pokračovať v tejto zmene aj na európskej úrovni. Využime ju. Zvoľme si v eurovoľbách zástupcov a zástupkyne, ktoré tam v našom mene prinesú kombináciu hodnôt, skúseností a odbornosti, ktoré si Slovensko zaslúži.

Ďakujeme za rozhovor.

Pridať komentár