• Home
  • LEKCIA O HUMORE PRE ZAČIATOČNÍKOV – NIELEN PRE POSLANCA NR SR ERIKA ŇARJAŠA

LEKCIA O HUMORE PRE ZAČIATOČNÍKOV – NIELEN PRE POSLANCA NR SR ERIKA ŇARJAŠA

Poslanec Erik Ňarjaš včera na svojej sociálnej sieti zdieľal « vtip » o žene, ktorá sa „náhodou“ stala matkou pri umývaní vlasov. Po následnom upozornení jednou zo sledovateliek, poslanec Ňarjaš namiesto ospravedlnenia začal nevkusný osobný útok, miestami pripomínajúci Kramárove « nepohladené ženy » či Andrásyho „škaredé sestričky sťažujúce sa na nezáujem zo strany veľmi taktilneho lekára“. Vraj má dotyčná osoba « smutný život », vraj « jej chýba  EQ » a vraj « by mala na sebe pracovať ».

Nuž, ja zas navrhujem, aby práve poslanec Ňarjaš a všetci tí, ktorým sa jeho výstrelok zdal vtipný, zapracovali sami na sebe. Ponúkam im preto veľmi rýchlu lekciu o sexistickom humore pre začiatočníkov. 

SEXISTICKÝ HUMOR A DOMINANCIA

Humor je vždy úzko spätý so sociálnym kontextom, v ktorom sa praktizuje. Pretavuje sa do mocenských vzťahov, ktoré charakterizujú danú spoločnosť a preto môže nielen hrať úlohu tzv. kritickej zbrane, ale je zároveň nástrojom dominancie či podpory reprezentácií. Je teda nesmierne dôležité, aby si napr. politici dávali pozor na jazyk, ktorý používajú. 

Severoamerický univerzitný vedec Thomas Ford a vedkyňa Julie Woodzicka definovali sexistický humor ako humor, ktorý „ponižuje, uráža, stereotypne prenasleduje alebo sa zameriava na človeka na základe jeho pohlavia a (ktorý) sa zameriava predovšetkým na ženy“. Sexistický humor teda posilňuje nadvládu jednej skupiny nad druhou tým, že kryštalizuje a inscenuje údajné prirodzené rozdelenie medzi ženami a mužmi a upevňuje ponižujúce predsudky v spoločnosti. Osoba v dominantnom postavení vytvára alebo spevňuje asymetrický mocenský vzťah, ktorý funguje v jej prospech. 

DÔSLEDKY SEXISTICKÉHO HUMORU

  • Pomáha posilňovať rodové stereotypy a odlišné rodové roly

Sexistický humor je účinnou zbraňou na šírenie rodových stereotypov, pretože hromadne využíva klišé a predsudky a vydáva ich za pravdy: ženy by mali byť zbláznené do svojho vzhľadu, hysterické, hlúpe, krehké… Naopak muži by mali byť posadnutí sexom, nekontrolovateľní…  „Neškodné špásy“ zo žien pomáhajú legitimizovať prevahu mužov na pozíciách moci a zodpovednosti.

  • Prispieva k legitimizácii nerovností a rodovo-podmieneného sexuálneho násilia

Ak je v našej spoločnosti rodovo-podmienené násilie aj naďalej také rozšírené a tak málo odsúdené, je to aj preto, že je predmetom „nevinných vtipov“. Práve tieto “vtipy” prispievajú k redukcii žien na ich telo, robia z nich pasívne sexuálne objekty a banalizujú či dokonca normalizujú sexuálne násilie. Súhlas a spoločné potešenie zo sexuálneho aktu sú nahradené dominanciou, násilím a fyzickým uspokojením jednej strany. 

  • Upevňuje „mužské“ ja a udržuje medzi ženami atmosféru nepriateľstva

Sexistický humor stmeľuje a posilňuje postavenie mužov v dominantnej skupine a vytvára spolunažívanie, pričom vylučuje ženy. 

  • Znehodnocuje obraz, ktorý majú ženy o sebe

Ako každá forma sexizmu, aj humor, ktorý využíva tieto stereotypy, prispieva k znehodnoteniu predstavy, ktorú majú ženy samy o sebe.

Predmetná predstava ženy, ktorá sa „náhodne, pri predklone nad vaňou“ stane matkou, sa vraj niekomu zdá humorná. Takáto banalizácia je však naopak tragická a nepatrí na sociálne siete a už vôbec nie poslancovi NR SR či dokonca ministrom (svoje o tom vedia páni ministri Krajniak a Matovič…). V skutočnosti totiž ide o reprezentáciu sexuálneho násilia a nebojím sa povedať, o reprezentáciu znásilnenia. Nechcem veriť, že niekomu príde zábavné, že muž pristúpi od zadu k žene umývajúcej si vlasy a sexuálne sa jej zmocní. 

Erik Ňarjaš je poslancom NR SR a na rozdiel od niektorých jeho kolegov nie je bývalý zabávač a v tomto prípade ani zábavný. Nie je ani „obyčajný človek“, pretože práve z jeho funkcie poslanca vyplýva aj zodpovednosť a nutnosť slušne sa vyjadrovať . 

Pán poslanec, ak ste aj nechceli nikomu vedome ublížiť, pretože Vám len chýba v tejto oblasti vzdelanie, tak sa prosím ospravedlňte. 

A hlavne pri najbližšom „vtipe“ si spomeňte na túto rýchlu lekciu. Verím, že pomôže. 

Beata Jurik

Pridať komentár